Přijímáme platby na dobírku
Váš Košík

Chytré hodinky s neinvazivním testem krevního cukru

990,00 Kč 850,00 Kč 14% ze ceny
Typ
erná guma
Bílá guma
erná ke
Oranová ke
erná ocel
Stíbitá ocel
Upgrade erná guma
Upgrade Bílá guma
Popis

Upgradujte ti funkce
·1,45 palcov velk displej
·Neinvazivní léba hladiny cukru v krvi
· Funkce NFC karty a platby

Neinvazivní měení, kontrola hladiny cukru v krvi v reálném ase

Nov algoritmus základního patentu vyhodnocuje zdraví uivatele, ukládá data do mobilního telefonu, provádí pesné vpoty a komplexní hodnocení a posouvá personalizovanou hodnotu intervalu krevního cukru. Zároveň zkoumá a uruje trend kolísání krevního cukru, abyste mohli vas a rozumně upravit svj jídelníek a krevní cukr a pedem mu úinně pedcházet.

24hodinové monitorování srdeního tepu
Monitorování srdení frekvence v reálném ase za 24 hodin po nastavení budete upozorněni, kdy je vae srdení frekvence abnormální, píli rychlá nebo píli pomalá nebo kdy je vá srdení tep nepravidelnr

Monitorování krevního tlaku a kyslíku
Nová metoda ivého sledování umoňuje měit krevní tlak a údaje o kyslíku v krvi pímo na hodinkách bez pipojení aplikace, take mete kdykoli a kdekoli porozumět změnám svého těla.

1660040411141673.gif

Funkce: Hovory Bluetooth + Hledání telefonu + Upozornění na zprávy + Zobrazení asu Stopky Odpoítávání a nastavení budíku a tak dále.


Monitorování: poet krok, spánek, kyslík v krvi, krevní tlak, srdení frekvence a tělesná teplota.

Voděodoln
Vodotěsné hodinky IP67, nemusíte se bát, e se pi kadodenním pouívání dostanete do vody. Cviení si mete uívat bez obav z pokození potem nebo vodou.


Profesionální mikrofon
Integrovan s inteligentním integrovanm obvodem úinně filtruje hluk na pozadí, aby byl hlas ist a vrazn.

Bluetooth hovory
Umoňuje pijímat hovory a vytáet ísla pímo na chytrch hodinkách prostednictvím pipojení Bluetooth. Během schzky nebo kolení u nikdy nezmekáte dleit hovor nebo zprávu.

Podpora volání pes Bluetooth
Vybaveno vysoce citlivm mikrofonem, nezávislm vysoce věrnm zvukem a kvalitou hovoru. Poskytujte super pohodlné volání, pipomenutí vyzváněcího tónu, ádné zmekané hovory a handsfree.

Hudba na cestách!
S 33M+33M pamětí, hudebním úloitěm pro více ne 100 skladeb, si uívejte hudbu i bez mobilního telefonu, a jste kdekoli!

Nebo se pipojte k Bluetooth telefonu a získejte neomezenou hudbu!


ivé monitorování srdeního tepu
Snadno sledujte své zdrav a kondici naivo. Nebo dostávat upozornění, kdy je zjitěno něco neobvyklého.


Upozornění na vysokou tělesnou teplotu
Kdy tělesná teplota pekroí 37,2 C (36℃~37℃ je normální rozsah), hodinky zavibrují a pipomenou vám, abyste se ochladili, vypili vodu a starali se o své zdraví.


5 styl zobrazení obrazovky
Zdarma je k dispozici 5 rznch styl íselník. Stídejte jedinen styl, kter se vám líbí.

Specifikace

Systémové poadavky: Android nebo IOS

Balení obsahuje: 1 x Smartwatch 1 x USB nabíjecí kabel

Barva náramku: erná ke, Oranová ke, erná pry, Bílá pry, Stíbrná ocel, erná ocel

Balíek obsahuje

1* Sledujte

Laskavé tipy

1. Povolte chybu 2-3 mm kvli runímu měení. Ped nákupem se prosím ujistěte, e vám to nevadí.

2. Barva nemusí vypadat pesně jako ve skutenosti kvli rozdílm mezi monitory poítae.