Přijímáme platby na dobírku
Váš Košík

2023 Vojensk magnetick mini GPS lokátor

799,00 Kč 590,00 Kč 26% ze ceny
Mnoství
1 ks
2 ks
3 ks
4 ks
Popis

Magnetick mini GPS tracker

Penosné zaízení pro sledování polohy v reálném ase s dlouhou pohotovostní dobou pro vozidla, děti, starí osoby, domácí zvíata, nákladní automobily


Spolehliv sledovací efekt je zárukou bezpenosti(ádné dalí pedplatné

Pouijte efekty pouití,Dvojí platformy sledování, bezpenějí

undefined

undefined

SLEDOVN V RELNM ASE: Sledovací zaízení funguje na základě GPS, take dokáe pesně urit, kde se vá vz právě nachází. Ve mete sledovat pomocí svého telefonu.

NEOMEZEN DOSAH SLEDOVN: Díky satelitní síti a datové síti 4G má nae sledovací zaízení neomezen dosah a neustále zaznamenává a penáí data.

Pro si vybrat nás

Hranice

 • Vytvote a nakonfigurujte adaptivní sekce silnic kdykoli. Budete varováni, abyste ídili nebo opustili pesn okamik.
undefined

Podrobné informace

 • A u potebujete papírovou evidenci poskytnutch slueb, nebo záznam o ujeté vzdálenosti, nae vkazy to ve sledují.
undefined

Sledování za kadého poasí

 • Voděodolnost, odolnost proti povětrnostním vlivm a píně - to znamená, e mete sledovat své zaízení za jakéhokoli poasí a kdekoli a udret svj sledovací pístroj GPS Magnetic Mini v bezpeí a suchu.
undefined

Existuje více

Snadná instalace: Kompaktní sledovací zaízení jednodue umístíte pomocí silného magnetu uvnit. Vyberte vhodné místo a je hotovo.
Snadno pouiteln software: Nae mobilní a desktopové aplikace vám poskytnou pehledn pohled na vá tracker a pehled o datech. Sledujte pohyb svého chytrého zaízení na mapě, získávejte pehledy, upravujte pedvolby a mnoho dalího.
DLOUH PRACOVN DOBA: Díky silné baterii lze GPS tracker pouívat 180 dní bez nabíjení.

【DISKRTN SLEDOVN】Nejvyí úroveň diskrétního sledování neboli "sejde z oí, sejde z mysli"; světla LED lze prostednictvím aplikace vypnout, take zaízení neprozrazuje svou polohu blikajícími světly.

NVOD K POUIT:

 1. V obchodě Google Play nebo Apple App Store vyhledejte "racing" nebo získejte odkaz ke staeí naskenováním QR kódu na krabici a stáhněte si APLIKACI;
 2. Dlouze stiskněte tlaítko na chytrém lokátoru, uslyíte dvakrát "drop, drop", rozsvítí se kontrolka LED;
 3. Vyhledejte chytr lokátor a pipojte se k aplikaci, posunutím doleva vymate sledovací zaízení, dotykem ikony ">" chytr lokátor pejmenujte nebo odpojte;
 4. Dlouhm stisknutím vypnete.
undefined

Ochrana proti ztrátám, pée a bezpenost

V celé zemi se kadoroně poheuje více ne 200 000 dětí. Denně se ztratí deset tisíc lidí a domácí zvíata se nepodaí chytit vdycky.

undefined

Vá peující bezpenostní asistent

undefined
undefined

SPECIFIKACE:

 • Barva: erná
 • Materiál: plastov cement
 • Typ baterie: polymerová
 • Provozní napětí: 3,4-4,2 V DC
 • Vstup pro nabíjení: VstupAC110-220V50 / 60Hz
 • Síov formát: GSM / GPRS
 • Doba urení polohy GSM: 25 sekund
 • Pohotovostní doba: 180 dní
 • Forma externího napájení: USB

undefined

Co je v krabici:

undefined

Tíletá záruka je naí dvěrou v nae vrobky a naí odpovědností vi zákazníkm!

OTZKY A ODPOVDI:
Otázka 1: Musím platit dalí měsíní poplatek za sluby produktu?
A1: Ne, tento produkt lze pouívat zdarma bez jakéhokoli servisního poplatku. Prodejce nám ho pome zdarma aktivovat.
Q2: Jak je rozsah pouití tohoto GPS MINI?
A2: A jste doma nebo v zahranií, pokud máte signál mobilního telefonu, mete nae vrobky pouívat.
O3: Jaká je vdr baterie?
A3: Pohotovostní doba je piblině 180 dní.
Q4: Pokud tento projekt vyuívá penos dat v síti 4G, co se stane, kdy na západě nemusíte mít k dispozici sí 4G?
A4: Pokud sledovací zaízení neme v urité oblasti najít slubu 4G, pokusí se vrátit k dostupné síti 2G. Pokrytí 4G v eské republice,je vak poměrně rozsáhlé. Mějte také na paměti, e trackery pouívají ke zjitění polohy satelity GPS, nikoliv mobilní věe.