Přijímáme platby na dobírku
Váš Košík

304 Nerezová ocel Plně automatické ovládání hladiny vody Plovákov ventil

759,00 Kč 600,00 Kč 21% ze ceny
Typ
#A 3/4 palcov konektor(horní pívod vody)
#B 1/2 konektor (horní pívod vody)
#C 3/4 palcov konektor (boní pívod vody)
#D 1/2 palcov konektor (boní pívod vody)
Popis

Funkce

Malé tělo, velk vtlak

Tento vrobek je mal, nezabírá místo a oproti tradinímu postupu úinně zvyuje vkon vody, co je více ne u tradiního plovákového ventilu.

ádná elektina/ádná pracovní síla plně automatick princip práce

Kdy hladina vody ve vodojemu klesne, plovoucí koule klesne a tlak vody ve vodovodním potrubí se vyuije k otevení pístu s těsnicím silikonovm povrchem v tělese ventilu, těleso ventilu spustí pívod vody: kdy hladina vody ve vodojemu stoupne, plovoucí koule se vznese nahoru a spojovací ty pohání píst a silikonová guma Těleso utěsní pívod vody a těleso ventilu zastaví pívod vody. Tento vrobek se pouívá pro automatickou regulaci hladiny vody ve vodních nádrích, vodárenskch věích, bazénech, zásobnících vody, solárních nádrích na vodu, pitné vody pro hospodáská zvíata atd. Automatické regulace hladiny vody lze, dosáhnout pipojením, isté, vody s tlakem větím ne 0 kg bez elektrické energie.

Bezpené a odolné materiály

Plně automatick plovákov ventil pro regulaci hladiny vody z nerezové oceli 304 je vyroben z potravináské nerezové oceli 304, která zajiuje bezpenost pitné vody. Díky vynikajícímu vzhledu a odolnému tvrdému pláti má silnou odolnost proti tení a nárazm, co úinně zvyuje ivotnost vrobku a díky tomu tení v ivotě ji není problém.

Divoká oblast pouití

V porovnání s jinmi kulovmi kohouty má plá z nerezové oceli vyí teplotu tání, odolnost proti vysokm teplotám, odolnost proti korozi, vodotěsnost a ochranu proti poáru a je iroce pouíván. Tento vrobek je vhodn pro vodní nádre vodárenské věe/bazény /vodní bazény/nádr na solární vodu/zásobník vody atd. Není zapotebí elektrické energie a k regulaci hladiny vody se pouívá istá voda s tlakem vyím ne 0,2 kg.

Specifikace

Materiál vrobku : potravináská nerezová ocel

Materiál roubu : materiál z nerezové oceli

Pouitelná teplota: 0-100 °C

Rozsah pracovního tlaku: ≤ 1,0 MPa

Tlak vody z vodovodu v domácnostech: 0,3 ~ 0,5 MPa

Rozsah tlaku: 0,2~10KG

Pouitelná teplota média: ≤ 1~80C

Teplota média odolného vi vysokm teplotám: -20 °C ~ 100 ℃