Přijímáme platby na dobírku
Váš Košík

Fasciální nosítka | koneně opět flexibilní

690,00 Kč 490,00 Kč 29% ze ceny
Barva
Modrá
Rová
erná
Modrá+Rová
Rová+erná
erná+Modrá
Popis

Pro lidi, kteí hodně sedí, málo se pohybují, a proto jsou neohební a mají bolesti.

Pomcka pro protahování Multi-Loops

Je ideální pro osoby s omezenou flexibilitou nebo rozsahem pohybu. Tato jedinená protahovací pomcka je vyrobena z pohodlného polylaminátu a popruh a je vybavena několika smykami pro osobní kontrolu kadého protaení.

Jedinen design

Pomáhá pi fyzické pohyblivosti a flexibilitě, ale zároveň svm designem obepíná chodidlo a umoňuje pohodlné protaení. Jedinená konstrukce zmírňuje zatíení paty, umoňuje uvolněné dchání a vynikající dorziflexi prst.

Bezpené protahování

Pásek na protahování nohou poskytuje dodatenou stabilitu pi protahování a pozicích bez pomoci, zabraňuje zranění a usnadňuje postupné a jemné protahování, které chrání vae svaly a iní vás kad den prunějími.

Snadné pouití

Lze jej nosit ve tech jedinench orientacích pro rzné polohy protahování. Vyberte si jednu ze tí konfigurací a zaměte se na jednotlivé svalové skupiny.

Víceúelové pouití v kadodenním ivotě

Natahova nohou vyhovuje vaim rznm cviebním potebám, hodí se pro jógu, balet, pilates, cviení, atletické tmy a relaxaní a tréninkov streink flexibility. Pomáhá pi lébě plantární fasciitidy, patních ostruh, namoení a zranění ltek, stehen, kylí a zad.

Ideální pro sportovce

Napínací pás je jedním z nejlepích produkt pro vechny sportovce, kteí vědí, jak dleité je tonizovat svaly a klouby ped a po tréninku.

el

AJedinená pomcka pi lébě plantární fasciitidy, zánětu Achillovy lachy, patních ostruh, ltek, stehen, kylí, beder, zad a zranění, a to i pro uivatele s omezenm rozsahem pohybu.

Nastavitelné

Tato jedinená a pruná streová pomcka má několik poutek pro osobní kontrolu kadého úseku a lépe se pizpsobí kadému jednotlivci.

ULEVUJE OD BOLESTI ZAD A KYL
astou píinou bolestí dolní ásti zad a kylí jsou zkrácené extenzory nohou (trvale pokrené nohy). V dsledku tohoto zkrácení musí dolní ást zad kompenzovat, aby se tělo dostalo zpět do vzpímené polohy - to má za následek bolest.
To petěuje dolní ást zad a zpsobuje napíklad srsty fascií.

BEZPEN PROTAEN

Protahujte se bezpeně - bez petěování lach a vaz. Vestavěné smyky umoňují kdykoli samoregulovat úhel a intenzitu a pedcházet zranění.

JEDNODUCH APLIKACE
Vlote nohu do smyky, utáhněte ji a mete zaít. Pro tuto terapii jsou vhodní mui i eny.

Z FYZIOTERAPIE
Tato technika se velmi asto pouívá ve fyzioterapii k protahování sval a vaz pirozenm zpsobem.

E-KNIHA ZDARMA
Ke kadé objednávce je zdarma piloen bestseller "STRETCH & LIVE HEALTHY".undefined

Velikost: 155 cm