Přijímáme platby na dobírku
Váš Košík

Kupte 1 a získejte 1 zdarma-Duplikátor 4 v 1 s dálkovm ovládáním

750,00 Kč 550,00 Kč 27% ze ceny
Kupte 1 a získejte 1 zdarma
2 Kus(KUPTE 1 A ZSKEJTE 1 ZDARMA )
4 Kus(KUPTE 2 A ZSKEJTE 2 ZDARMA )
6 Kus(KUPTE 3 A ZSKEJTE 3 ZDARMA )
Popis

Obáváte se, e ztratíte klíe od dálkového ovládání a zaplatíte vrobci vysok poplatek za jejich vměnu?

Duplikátor dálkovch ovlada je nejjednoduí a nejlevnějí zpsob, jak zkopírovat jakkoli bezdrátov dálkov ovlada, klí od auta, otvíra garáovch vrat a dalí!

BENEFITY

 • Tato pomcka penáí signály pro duplikování vaich stávajících dálkovch ovlada, take máte vdy k dispozici duplikát dálkového ovladae nebo klíe pro pípad ztráty originálu.
 • Zaízení dokáe klonovat a 4 tlaítka dálkového ovládání ze stejnch nebo rznch dálkovch ovlada, co vám umoní nosit tyi dálkové ovladae v jednom! Kadé odpovídající písmeno (A, B, C a D) me kadé otevít jin klí dálkového ovládání
 • Mete otevít garáová vrata a odemknout auto pomocí jednoho dálkového ovladae, místo abyste s sebou nosili dva klíe
 • Bezproblémové infraervené pipojení je zabezpeeno a bezpeně pouíváno díky ifrování dat
 • Mete si zkopírovat jakkoli kompatibilní bezdrátov dálkov klí a a kadé heslo je uloeno samostatně

MULTIPURPOSE

FUNKCE

 • Snadné kopírování a hotovo během několika minut
 • Penosné provedení klíenky
 • Vysoká frekvence

SPECIFIKACE

 • Pracovní frekvence: 315/433

 • Jmenovité napětí: 12 (V)

 • Jmenovit proud: 10 (mA)

 • Hmotnost: 19 g

 • Barva: erná

 • Velikost:

BALEK

 • 1 * Duplikátor s dálkovm ovládáním 4 v 1
 • Uivatelská píruka
NVOD K POUIT (velmi snadné)
 • Vymazání kódu:dvěma prsty podrte souasně dvě tlaítka (nap. A a B nebo B a C atd.); kontrolka LED rychle tikrát blikne během piblině 2 sekund; jeden z prst puste (druh prst by měl zstat dret jedno z tlaítek) a pak volnm prstem tikrát rychle klikněte na volné tlaítko, dokud kontrolka LED neblikne; pak obě tlaítka puste; poté stiskněte libovolné tlaítko dálkového ovladae.
 1. Kdy kontrolka LED zhasne, znamená to, e vymazání kódu proběhlo úspěně (vechna tyi tlaítka jsou prázdná); pokud po stisknutí libovolného tlaítka dálkového ovladae kontrolka stále svítí, znamená to, e pvodní kód nebyl úspěně vymazán. Je teba kód vymazat znovu a teprve úspěné vymazání kódu me bt úspěné klonování. Kód mete opakovaně vymazat a klonovat.
 2. Kopírování:levou rukou vezměte originální dálkov ovlada, pravou rukou vezměte ná duplikátor dálkovch ovlada a drte dva dálkové ovladae co nejblíe u sebe; stiskněte první tlaítka dvou dálkovch ovlada souasně; piblině za 2 sekundy kontrolka LED dvakrát rychle zabliká; po jedné sekundě kontrolka stále bliká a puste prsty; a poté stiskněte tlaítko po úspěném spárování, kontrolka stále svítí, co znamená, e kód prvního tlaítka na originálním dálkovém ovladai byl zkopírován na druh dálkov ovlada; stejnou metodu lze pouít zase na druhé tlaítko, tetí tlaítko... Pokud je kopírování úspěné, funkce dálkového ovladae je stejná jako u pvodního párovacího dálkového ovladae.
 3. Obnovení:Pi náhodném vymazání kódu kopie dálkového ovladae mete souasně stisknout kopii dálkového ovladae dvou spodních kláves, kontrolky LED budou rychle blikat, po stisknutí libovolné klávesy je puste. Kdy svítí dlouho, znamená to, e kód dálkového ovládání je obnoven. Ped pouitím naeho kopírovacího dálkového ovladae nezapomeňte odstranit stávající kód z dálkového ovladae.
 4. Jak eit situaci, kdy některá tlaítka lze ovládat, ostatní ovládat nelze? Mete pouít operaci vymzání a obnovení, konkrétní operace je následující:
  1. Nejprve vymate kód;
  2. Po vymazání kódu znovu zkopírujte neúspěnou klávesu a ostatní tlaítka není teba kopírovat;
  3. Apoté znovu vymate kód;
  4. Obnovení kódu; v tomto okamiku jsou pvodní tlaítka, která nebyla úspěně zkopírována, nyní pokryta novmi kódy a pvodní tlaítka, která byla úspěně zkopírována, jsou nyní zachována. Pokud ani po druhém zkopírování tlaítek nedojde k jejich zkopírování, opakujte ve uvedené kroky znovu a znovu, dokud nebudou vechna tlaítka úspěně zkopírována.