Přijímáme platby na dobírku
Váš Košík

Horkovzdun styler a rotaní vysoue vlas 3 v 1 pro vysouení vlas, kulmování vlas a narovnávání vlas

1.689,00 Kč 1.290,00 Kč 24% ze ceny
Type
EU
Popis

Funkce
2 vyměnitelné kartáe

Tento vrobek je vybaven dvěma vyměnitelnmi rotaními kartái. Větí hlavice kartáe je ideální pro husté vlasy. Mení tubus s okou je vhodn pro jemnějí a leérní vlasy.

Otáení o 360° a nastavitelné otáení

Dva 360° rotaní kartáe v obou směrech (vlevo a vpravo) a dvě odnímatelné kartáové hlavy vyhoví vaim kadodenním potebám. Napájecí kabel oton o 360° pro bezpenějí pouívání v domácnosti.

Nastavení 3 rychlostních stupň / vícesměrné nastavení

Ti nastavení teploty, horká/teplá/studená, mohou vyhovovat potebám rznch úes. Vrobek podporuje otáení ve dvou směrech, ím poskytuje velké mnoství pohybu pi natáení a pomáhá vám vytvoit pirozen efekt natáení.

Bezpenostní tepeln vodi

Tento vrobek pouívá jako tepeln vodi ekologicky etrnou slitinu, která dokáe uvolňovat záporné ionty a hydratovat a vyivovat vlasy, take jsou jemné, hladké, jasné, lesklé, odolné a rovnoměrně poskytují teplo, ím se sniuje pokození vlas.

Specifikace
Materiál tepelného vodie: slitina etrná k ivotnímu prostedí

Prměr tepelného vodie: nad 31 mm

Pouitelná kvalita vlas: suché a mokré duální pouití

Zástrka: EU