Přijímáme platby na dobírku
Váš Košík

Penosn vodní zubní kartáek

0,00 Kč 990,00 Kč
Monosti barev
Bílá
erná
Rová
Popis

Penosn vodní zubní kartáek je kompaktní a praktické zaízení pro ústní hygienu navrené pro efektivní a pizpsobitelné itění i na cestách. Vyuívá siln proud vody, kter úinně odstraňuje zubní plak, neistoty a bakterie mezi zuby a podél linie dásní, podporuje zdravějí dásně a svěí dech. Díky svému penosnému designu a digitálnímu displeji tento vodní kartáek zajiuje, e si mete snadno a pesně udrovat svou ústní hygienu.

Hlavní vlastnosti

Digitální displej: Vodní zubní kartáek je vybaven digitálním displejem, kter vám umoňuje snadno sledovat a nastavovat nastavení vodního tlaku, zajiující optimální komfort a úinnost během vaí rutiny ústní pée.

Efektivní itění: Siln proud vody úinně istí mezi zuby a podél linie dásní, odstraňuje potravní zbytky a bakterie pro dkladné a osvěující itění.

Nastavitelné nastavení tlaku: S rznmi nastaveními tlaku si mete pizpsobit svj zpsob itění dle vaich poteb, a u upednostňujete jemné nebo silnějí itění.

Velká vodní nádr: Vodní kartáek má velkou kapacitu vodní nádre o objemu 300 ml, co poskytuje dostatek vody pro neperuované itění bez astého doplňování.

Specifikace

Monosti barev: Bílá, erná, Rová

Kapacita vodní nádre: 300 ml

roveň vodotěsnosti: IPX7

Hodnocen tlak vody: 40-140 psi

Doba nabíjení: 2-3 hodiny

Kapacita baterie: 2200 mAh

Frekvence pulzace: 1600-1800 krát za minutu

Balení obsahuje

1 * Penosn vodní zubní kartáek

Poznámky

1.Vodní zubní kartáek je navren jako doplněk k pravidelnému itění zub a pouívání zubní nitě, nikoli jako jejich náhrada. Je dleité dodrovat kompletní rutinu ústní hygieny.

2.Pokud máte konkrétní obavy nebo problémy související s vaím ústním zdravím, porate se s vaím zubaem nebo odborníkem na ústní zdraví.

3.Ujistěte se, e vodní kartáek je mimo dosah dětí a zarute, e jsou pi jeho pouívání dozorovány.